Logotyp Ośrodka Tenisowego Stanley

Liga

    

Ośrodek  Tenisowy  Stanley  s.c.

Włodzimierz  Kondej     Krzysztof  Kondej

Białystok  ul.  Niedżwiedzia  56 B  TEL :  668 856 363  ;  85 743 47 43

 

LIGA  ZIMOWA  STANLEY  2018 / 2019

1. Ryszard Doktór  -  Łukasz  Dżega          6/0     6/0

2. Maciej  Sądel  -  Fabian  Sielwonczuk   6/4     7/6 

3. Leszek  Cwalina  -  Mirosław  Doktór     6/2      6/1

4. Ryszard  Doktór  -  Jerzy Wojniak          6/4      6/3

5. Leszek Cwalina - Ryszard  Doktór          6/4      7/5

6. Jerzy Wojniak - Janusz Adamski            6/3      6/4

7. Ryszard Doktór-Fabian Sielwonczuk      6/2      6/0

8. Leszek Cwalina - Jerzy Wojniak              6/3       6/1

9. CezaryTomczak-Wojciech Kowalewski 6/3        6/1

10. Artur  Dąbrowski - Maciej Sądel           6/0       6/0

11. Leszek Cwalina-Fabian Sielwonczuk   6/3       6/3

12. Artur Dąbrowski - Rafał  Wiśniewski    6/1       6/4

13. Jerzy Wojniak - Jakub Chrzanowski     7/5       6/2

14. Jerzy Wojniak - Maciej  Sądel                6/3       6/3

15. W. Kowalewski - F. Sielwonczuk            2/6       6/3       6/3

16. Artur Dąbrowski - Cezary Tomczak       6/0       6/3

17.Leszek Cwalina-Aleksander Wasyluk     6/4       6/4

18. Artur Dąbrowski - Łukasz Dżega            6/2       6/1

19. Dariusz Adamski - Jakub Chrzanowski 6/1       6/0

20. Artur Dąbrowski-Wojciech Kowalewski 6/1       6/1

21. Jerzy Wojniak - Fabian Sielwonczuk     6/3        1/6       6/4

22. Dariusz Adamski - Rafał  Wiśniewski    6/2        6/2

23.  Leszek Cwalina - Jerzy Wojniak            6/2        6/3

24.FabianSielwonczuk-Stanisław Kulesza  6/4        6/0

25. Leszek Cwalina -Wojciech Kowalewski 6/2        6/4

26. Dariusz Adamski - Rafał Wiśniewski     6/0         6/3

27. Tomasz Dąbrowski - Maciej Sądel         7/6         6/4

28. Artur Dąbrowski-Stanisław Kulesza      6/2         6/0

29. W. Kowalewski - F. Sielwonczuk             7/6         7/6      

30. Atrur Dąbrowski - Tomasz Dąbrowski   6/0         6/4

31. Jakub Chrzanowski - Łukasz Dżega       7/6         6/3

32.W. Kowalewski - Aleksander Wasyluk     6/0         3/6        6/1

33. CezaryTomczak - FabianSielwonczuk    6/0         4/6        6/4

34. Cezary Tomczak - Stanisław Kulesza     6/2         6/3

35. Cezary Tomczak - Łukasz  Dżega            6/4         6/2

36. W. Kowalewski - S. Kulesza                     6/2         4/6        6/1

37. Jerzy Wojniak -Cezary Tomczak             7/6          6/4

38. F.Sielwonczuk - T. Dąbrowski                   6/3         7/5

39. Rafał Wiśniewski - Łukasz Dżega            6/2         6/3 

40.Jerzy Wojniak - Stanisław Kulesza          6/0         6/4

41. Cezary Tomczak - Rafał Bielski               6/1         3/6        6/2

42. Jerzy  Wojniak - Mirosław  Doktór          6/2         6/4

43. T. Dąbrowski - W. Kowalewski                 3/6         6/3        6/2

44. Maciej Sądel - Fabian Sielwonczuk        6/1         3/6        6/2

45. Rafał Wiśniewski - Stanisław Kulesza   6/2         6/3

46. Jerzy Wojniak - Wojciech Kowalewski   6/1         6/2

47. Rafał Bielski - Fabian Sielwonczuk        6/2         6/4

48. Stanisław Kulesza - Mirosław Doktór    6/0         6/2

49. Ryszard Doktór - Cezary Tomczak         7/5         6/3

50. Jerzy Wojniak - Maciej Sądel                  6/4         6/4

51. Maciej Sądel - Wojciech Kowalewski     6/2         7/6

52. Ryszard Doktór - Stanisław Kulesza      6/0         6/2

53. Fabian Sielwonczuk -Mirosław Doktór  6/3         7/5

54. Tomasz Dąbrowski - Rafał Bielski          7/6         2/6        6/0

55. Ryszard Doktór - Maciej Sądel                6/2         6/1

56. Tomasz Dąbrowski - Cezary Tomczak   6/4         6/3   

57.Stanisław Kulesza-Fabian Sielwonczuk 1/6         6/4        6/3

58. Ryszard Doktór - Cezary Tomczak         6/2         6/0

59. Dariusz Adamski - Łukasz Dżega           6/0         6/0

60. Dariusz Adamski - Łukasz Dżega           6/1         6/0    

61. Maciej Sądel - Stanisław Kulesza          6/3         6/3

62. Jerzy Wojniak - Fabian Sielwonczuk     6/2         6/3

63. Ryszard Doktór - Mirosław Doktór         6/1         6/1

64. Ryszard  Doktór - Jerzy Wojniak            6/3         6/2

65.ArturDąbrowski-Fabian Sielwonczuk     6/1         6/0

66. Jerzy Wojniak - Rafał  Bielski                 6/1         6/3

67. Artur Dąbrowski - Rafał Wiśniewski      6/0         6/1

68. Ryszard Doktór - Mirosław Doktór         6/1         6/2

69.DariuszAdamski-WojciechKowalewski   6/1         6/0

70.Jerzy  Wojniak - Cezary  Tomczak           6/2         5/7        6/3

71. D. Adamski  -  W. Kowalewski                  6/1         6/1

72.Artur Dąbrowski - Stanisław Kulesza      6/0         6/1

73.

74.

 

 

 

 

Kolejność  w  Lidze  Zimowej  2018 / 2019

 DO 20.02..2018

1. Jerzy Wojniak            40     12      4

2. Ryszard Doktór          31     10      1

3. Artur Dąbrowski         30     10      0

4. Dariusz Adamski        21      7       0

    Leszek  Cwalina          21      7       0

6. Cezary  Tomczak        21      5       6

7.Fabia Sielwonczuk      21      3     12

8.Wojciech Kowalewski 20      4       8

9. Maciej Sądel                17      4       5

10. Stanisław Kulesza    15      2       9

11. Tomasz Dąbrowski   14      4       2

12.Rafał  Wiśniewski      10      2       4

13. Łukasz Dżega              7       0       7

14. Rafał  Bielski               6       1       3

15. Mirosław  Doktór        6       0       6      

16.Jakub Chrzanowski     5      1       2

17.Aleksander  Wasyluk   2      0       2

18.Janusz  Adamski          1      0       1 

 

 

 

 

 

 

 

  LETNIA  LIGA  STANLEY  2018

 CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  LETNICH  LIGACH  :

  EKSTRALIGA  :

1. Andrzej  Sienkiewicz

2. Emanuel  Lech                 

3. Jarosław Waszkiewicz    

    Andrzej  Marczuk              

 

                        

  I  LIGA  TENISOWA  STANLEY  2018  

1. Michał  Pająk                       

2. Leszek Cwalina                    

3. Piotr  Wrzosek                    

4. Aleksander Wasyluk            

                

                

 II  LIGA  STANLEY  2018

 1. Łukasz  Dżega              

 2. Łukasz  Wiśniewski    

 3. Jakub  Chrzanowski   

 4. Jan  Mojsiewicz

      

             

 EKSTRALIGA  STANLEY  45+ ,  2018

 1. Krzysztof  Ptak           21       7       0

 2. Stanisław  Kulesza       9       2       3

 3. Jerzy  Wojniak              8       1       5

 4.  Jerzy  Giersberg          5       1       2

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  Zimowa  Liga  STANLEY  2017/2018

1. Ryszard  Doktór                 

2. Andrzej Maliszewski       

    Artur  Dąbrowski               

4. Jerzy  Wojniak                  

       

     

       

        

             

   

                

        

 

  LETNIA LIGA STANLEY 2017

 

  E K S T R A L I G A   

 

1. ANDRZEJ  SIENKIEWICZ

2. JAROSŁAW  WASZKIEWICZ

3/4. PIOTR  RUSIŁOWICZ    ,   MIŁOSZ  KARBOWSKI

5. ANDRZEJ  MARCZUK

6. MARCIN   SŁOMA

 

    

I  liga  Stanley  2017

1. Emanuel  Lech                72       

2. Daniel  Galas                   56      

    Ryszard  Doktór              56      

4. Jerzy  Wojniak                54        

5. Leszek  Cwalina              52       

6. Stanisław  Kulesza         45        

 

 

 II  liga  Stanley  2017  : 

1. Rafał  Bielski                         44       

2. Lech  Romanowski               41      

3. Krzysztof  Tumiel                 39       

4. Tomasz  Dąbrowski              39       

5. Maciej  Sądel                         38      

6. Wojciech  Kowalewski          34  

 

  I  liga 45   2017  :

1. Andrzej  Marczuk        42       

2. Krzysztof  Ptak            35        

3. Leszek  Cwalina           26        

4. Adam  Koczewski        24        

5. Bogdan  Malinowski    20         

6. Stanisław  Kulesza      20

 

 

 

CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  ZIMOWEJ  LIDZE  STANLEY  2016 / 2017  

1. Daniel   Galas                 69       23       0

2. Marek  Makal                 68       22       2

3. Andrzej  Maliszewski    59       18       5

4. Ryszard  Doktór             52       15       7

5. Krzysztof  Ptak              50       12      14

6. Stanisław  Kulesza        43         9      16