Logotyp Ośrodka Tenisowego Stanley

liga

   

 

Ośrodek  Tenisowy  Stanley  s.c.

Włodzimierz  Kondej     Krzysztof  Kondej

Białystok  ul.  Niedżwiedzia  56 B

TEL :   668 856 363  ;  85  743

 

  L I G A    Z I M O W A    S T A N L E Y     2 0 1 7    :

 

1..Ryszard Doktór  -  Fabian  Sielwonczuk       6/2         6/0

2. Natalia  Lewczuk  -  Adam  Niwiński             7/6          6/1

3. Ryszard Doktór- Wojciech Kowalewski        6/2          6/1 

4. Artur Dąbrowski - Natalia Lewczuk               6/2          6/1 

5. Artur Dąbrowski - Robert  Pytel                     6/1          6/1 

6. Fabian Sielwonczuk - Mirosław  Doktór       6/3          4/6         6/1 

7. Ryszard  Doktór - Leszek  Cwalina                6/2          6/7         6/2

8. Krzysztof  Ptak - Stanisław  Kulesza            7/5          7/5

9.Daniel  Galas - Tomasz Dąbrowski                 6/1          6/3

10. Bogdan Malinowski - Wojch Kowalewski   6/1          6/0 

11. Ryszard  Doktór - Adam  Niwinski               6/0          6/0 

12. Ryszard  Doktór - Jerzy  Wojniak                 6/4          6/1 

13.Bogdan  Malinowski - Robert  Pytel             6/2          6/0 

14. Jerzy  Wojniak  -  Mirosław  Doktór             6/3          6/0

15. Leszek  Cwalina  -  Fabian  Sielwonczuk     6/2          6/3   

16. Ryszard  Doktór  -  Stanisław  Kulesza        6/2          6/0 

17. Jerzy  Wojniak - Wojciech  Kowalewski       6/1          6/4  

18. Ryszard  Doktór  -  Bogdan  Malinowski      6/1          6/0

19. Ryszard  Doktór  -  Krzysztof  Ptak               6/3          7/6

20. Stanisław  Kulesza - Adam  Niwiński           6/0           6/1

21.Jerzy  Wojniak  - Fabian  Sielwonczuk          6/4          7/6 

22.Artur  Dąbrowski  -  Tomasz  Dąbrowski       6/2          6/1 

23.Bogdan  Malinowski  - Natalia  Lewczuk       6/3          6/3

24. Mirosław  Doktór - Stanisław  Kulesza         1/6          7/5          6/3 

25.Leszek  Cwalina  -  Jerzy  Wojniak                  6/3          6/2 

26. Bogdan  Malinowski - Stanisław  Kulesza    6/3          6/4 

27. Krzysztof  Ptak - Wojciech  Kowalewski       6/2          6/1 

28. Ryszard  Doktór  -  Adam  Niwiński               6/1          6/0

29. Bogdan  Malinowski - Robert  Pytel              6/3          6/0

30. Ryszard  Doktór  -  Robert  Pytel                    6/1          6/3 

31. Ryszard  Doktór  -  Robert  Pytel                    6/0          6/0 

32.Krzysztof  Ptak - Mirosław  Doktór                 6/3          6/2

33. Leszek  Cwalina  -  Jerzy  Wojniak                 6/3          6/1

34.Fabian Sielwonczuk-Stanisław Kulesza        6/4          6/0 

35. Ryszard  Doktór - Andrzej Maliszewski         6/4          5/7        6/3 

36. Jerzy  Wojniak - Bogdan Malinowski             6/1          6/3

37. Ryszard  Doktór  -  Mirosław  Doktór             6/1          6/3 

38. Leszek  Cwalina  -  Wojciech  Kowalewski    6/1          6/2 

39. Artur  Dąbrowski - Bogdan Malinowski         6/3          6/2

40. Stanisław  Kulesza - Robert  Pytel                 6/1          4/6         6/0 

41.Andrzej  Maliszewski - Mirosław  Doktór       6/2          6/1 

42. Leszek  Cwalina - Tomasz  Dąbrowski           6/1          6/4

43.Fabian  Sielwonczuk - Natalia  Lewczuk        6/0          6/0 

44. Stanisław  Kulesza  -  Natalia  Lewczuk        6/0          6/1

45. Andrzej Maliszewski-Wojciech Kowalewski 6/1          6/0

46.Andrzej  Maliszewski - Adam Niwiński           6/0          6/0 

47. Ryszard  Doktór - Tomasz  Dąbrowski           6/2          6/2

48. Andrzej  Maliszewski - Robert  Pytel              6/0          6/2 

49. Andrzej  Maliszewski - Robert  Pytel              6/1          6/1 

50. Andrzej  Maliszewski - Leszek Cwalina          7/5          3/6         6/2 

51. Artur  Dąbrowski  -  Krzysztof  Ptak                0/6          6/2         6/3 

52. Artur  Dąbrowski - Krzysztof  Ptak                  6/2          6/0 

53. Bogdan Malnowski - Fabian Sielwończuk      6/4          4/6         6/1 

54. Ryszard Doktór  -  Stanisław  Kulesza            6/1          6/1

55. Wojciech Kowalewski - Adam Niwiński          6/0          6/3

56. Ryszard  Doktór - Jerzy Wojniak                     6/2           6/1 

57. Ryszard Doktór - Bogdan Malinowski            6/2           6/4 

58. Tomasz  Dąbrowski  -  Robert  Pytel              7/6           6/2 

59. Ryszard  Doktór - Krzysztof  Ptak                   6/0           6/0 

60. Ryszard Doktór- Fabian Sielwonczuk            6/4            6/1 

61. Leszek  Cwalina - Tomasz  Dąbrowski           6/0           6/4

62. Jerzy  Wojniak - Stanisław  Kulesza               6/4           4/6          6/1 

63. Artur Dąbrowski - Bogdan Malinowski           6/1           6/2 

64. Leszek Cwalina - Wojciech Kowalewski         6/2           6/0 

65. Krzysztof Ptak - Bogdan Malinowski              6/2           0/6          6/4

66. Bogdan Malinowski - Natalia Lewczuk           6/3           6/3  

67.FabianSielwonczuk-Wojciech Kowalewski     4/6           6/4           6/1

68.Ryszard Doktór - Natalia Lewczuk                   6/1            6/1

69.Stanisław Kulesza - Adam Niwiński                 6/2           6/2 

70.Jerzy Wojniak - Bogdan Malinowski                6/0           6/4 

71. Artur  Dąbrowski - Robert  Pytel                      6/0           6/2 

72. Krzysztof  Ptak - Robert  Pytel                         6/1           6/1 

73. Jerzy Wojniak - Krzysztof Ptak                        6/2           7/6

74. Leszek Cwalina - Fabian Sielwonczuk             6/1          6/0

75. Ryszard Doktór - Wojciech Kowalewski          6/1           6/1 

76. Bogdan Malinowski - Stanisław Kulesza        6/0           6/2 

77. Jerzy Wojniak - Mirosław Doktór                     6/4           6/0 

78. Ryszard Doktór - Artur Dąbrowski                   6/1           7/6 

79.Andrzej Maliszewski - Krzysztof Ptak              7/6           7/5 

80.Leszek Cwalina - Stanisław Kulesza                 6/3           6/2

81.Andrzej Maliszewski - Stanisław Kulesza        6/2           6/1 

82.Fabian Sielwonczuk - Krzysztof  Ptak              6/2           4/6        6/2

83.Jerzy Wojniak - Adam Niwiński                         6/1           6/1

84.Jerzy Wojniak - Adam Niwiński                         6/2           6/1

85.Andrzej Maliszewski - Bogdan Malinowski      6/2           3/6         6/2

86. Artur Dąbrowski - Stanisław Kulesza               6/2          6/2

87. Daniel Galas - Ryszard Doktór                           6/4          6/0

88. Ryszard Doktór - Tomasz Dąbrowski               6/1           6/2

89. Andzej Maliszewski - Stanisław Kulesza         6/3           6/3

90. Leszek Cwalina - Mirosław Doktór                    6/0           6/2

91. Tomasz  Dąbrowski - Adam  Niwiński              6/0           6/2

92. Andrzej Maliszewski-Fabian Sielwonczuk       7/5           6/1

93. Stanisław Kulesza - Wojciech Kowalewski      6/0           6/3

94. Andrzej Maliszewski - Tomasz Dąbrowski       6/1           6/3

95. Andrzej Maliszewski - Tomasz Dąbrowski       6/2           6/0

96. Wojciech Kowalewski - Adam Niwiński            3/6           6/0        6/3

97. Krzysztof Ptak - Stanisław Kulesza                  4/6           6/4        6/3

98. Jerzy Wojniak - Fabian Sielwonczuk                 7/6           6/1

99. Andrzej Maliszewski - Mirosław Doktór            6/3           6/3

100.Daniel Galas - Ryszard Doktór                           6/1           6/1

101.FabianSielwonczuk-Wojciech Kowalewski      6/4           6/3

102.Andrzej Maliszewski - Bogdan Malinowski      6/3           6/7         6/2

103.Artur Dąbrowski - Adam Niwiński                      6/1           6/1

104.Artur Dąbrowski - Adam Niwiński                      6/1           6/1

105.Fabian Sielwonczuk - Mirosław Doktór             6/2          6/3

106.Bogdan Malinowski - Fabian Sielwonczuk       2/6           6/1         6/4

107.Wojxciech Kowalewski - Krzysztof Ptak           6/2           7/6

108.Fabian Sielwonczik - Tomasz Dąbrowski         6/4           6/4

109.Wojciech Kowalewski - Bogdan Malinowski    6/1           6/1

110.Wojciech Kowalewski - Mirosław Doktór         6/2            6/2

111. Tomasz Dąbrowski - Wojciech Kowalewski    6/3           4/6         6/2

112. Krzysztof  Ptak - Fabian Sielwonczuk             6/0            6/3

113. Jerzy Wojniak - Wojciech Kowalewski            6/0            6/1

114. Fabian Sielwonczuk - Adam Niwiński             6/2            6/2

115. Jerzy Wojniak - Krzysztof  Ptak                       6/2            6/4

116. Artur Dąbrowski - Wojciech Kowalewski        6/1            6/2

117. Tomasz Dąbrowski - Wojciech  Kowalewski  6/4            6/3

118. Fabian Sielwonczuk - Stanisław  Kulesza      6/4            6/2

119. Andrzej Maliszewski -Wojciech Kowalewski  6/2            6/2

120. Artur Dąbrowski - Stanisław  Kulesza             6/1            6/0

121. Andrzej Maliszewski -Fabian Sielwonczuk     6/3            7/5

122.

  

 

 

 

 

  

 

 Kolejność  do 19.03.2018 w  Zimowej  Lidze Tenisowej  STANLEY 

 

1. Ryszard  Doktór                71        23       2   

2. Andrzej Maliszewski        52        17       1

3. Jerzy  Wojniak                  43        13       4

4. Fabian Sielwonczuk         41        10     11

5. Artur  Dąbrowski               40        13       1

6. Bogdan Malinowski          37          9     10

7. Leszek  Cwalina                 32        10      2 

8. Wojciech Kowalewski       31          5     16 

9. Krzysztof  Ptak                  30          7       9

10. Stanisław Kulesza          30          5     15   

11. Tomasz Dąbrowski         21          4       9

12. Adam Niwiński                14          0     14

13. Mirosław Doktór              13         1      10

14. Robert  Pytel                    11         0      11

15. Daniel Galas                       9         3        0    

16. Natalia Lewczuk                9         1        6         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  LETNICH  LIGACH  STANLEY 

 

  E K S T R A L I G A    2017  :

 

1. ANDRZEJ  SIENKIEWICZ

2. JAROSŁAW  WASZKIEWICZ

3/4. PIOTR  RUSIŁOWICZ    ,   MIŁOSZ  KARBOWSKI

5. ANDRZEJ  MARCZUK

6. MARCIN   SŁOMA

 

    

I  liga  Stanley  2017

1. Emanuel  Lech                72       

2. Daniel  Galas                   56      

    Ryszard  Doktór              56      

4. Jerzy  Wojniak                54        

5. Leszek  Cwalina              52       

6. Stanisław  Kulesza         45        

 

 

 II  liga  Stanley  2017  : 

1. Rafał  Bielski                         44       

2. Lech  Romanowski               41      

3. Krzysztof  Tumiel                 39       

4. Tomasz  Dąbrowski              39       

5. Maciej  Sądel                         38      

6. Wojciech  Kowalewski          34  

 

  I  liga 45   2017  :

1. Andrzej  Marczuk        42       

2. Krzysztof  Ptak            35        

3. Leszek  Cwalina           26        

4. Adam  Koczewski        24        

5. Bogdan  Malinowski    20         

6. Stanisław  Kulesza      20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  ZIMOWEJ  LIDZE  STANLEY  2016 / 2017  

1. Daniel   Galas                 69       23       0

2. Marek  Makal                 68       22       2

3. Andrzej  Maliszewski    59       18       5

4. Ryszard  Doktór             52       15       7

5. Krzysztof  Ptak              50       12      14

6. Stanisław  Kulesza        43         9      16

 

 

 

 

 

 

     

     

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga Letnia    STANLEY  2016

   OŚRODEK  TENISOWY  STANLEY  S.C.   

CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  LETNICH  LIGACH  STANLEY ( kwiecień - pażdziernik  2016) :

  EKSTRALIGA  LETNIA 2016  w  Ośrodku  Tenisowym  STANLEY

1Andrzej  Sienkiewicz
2Łukasz  Kazberuk
3/4Piotr   Rusiłowicz   /   Marek  Makal

 

       I  LIGA  LETNIA  2016  w   Ośrodku  Tenisowym  STANLEY

LpImię i nazwiskoPunkty
 1 Janusz  Adamski6620

6

 2 Krzysztof  Ptak5916

11

 3 Marcin  Słoma5217

1

 4 Jerzy  Giersberg5113

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  LIGA  LETNIA   2016  w   Ośrodku  Tenisowym  Stanley 

Lp Imię i NazwiskoPunkty
1Daniel   Galas59192
2Emanuel  Lech51170
3Fabian  Sielwonczuk45136
4Paweł  Wajzer44142

 

 

 

 

          

                

          

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   I Letnia Liga 45+  2016  (czołowe  miejsca )
LpImię i NazwiskoPunkty
1    Andrzej  Marczuk3311 0
2 Jan  Aleksiejuk3310 3
3 Krzysztof  Ptak24 7 3
4 Stanisław  Kulesza22 410

 

LIGA DEBLOWA LETNIA 2016   w  Ośrodku   Tenisowym   Stanley  (czołowe  miejsca )

LpImię i NazwiskoPunkty
1

Zdzisław  Mozolewski 

Piotr  Rusiłowicz

24

80
2

Adam  Koczewski

Jan  Waleszczyk

185

3

3

Jerzy  Giersberg

Krzysztof   Ptak

164

4