Logotyp Ośrodka Tenisowego Stanley

Liga

    

Ośrodek  Tenisowy  Stanley  s.c.

Włodzimierz  Kondej     Krzysztof  Kondej

Białystok  ul.  Niedżwiedzia  56 B  TEL :  668 856 363  ;  85 743 47 43

 

LIGA  LETNIA  STANLEY  2019

UWAGA  ! ZAKOŃCZENIE  ROZGRYWEK  WE  WSZYSTKICH  LIGACH  LETNICH  :  DO  15.10. 2019 .

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  LETNICH  LIG  STANLEY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SOBOTĘ  :  19.10.2019

O  GODZ. 18  W  KLUBIE  ZENIT  PRZY  UL. MIESZKA  I  NR  16.   ZAPRASZAMY.

 

EKSTRALIGA  STANLEY  

 Mecze rozegrane w Ekstralidze do 15.07.2019 

 

1. Marek Makal - Leszek Cwalina                  6/2       6/4 

2. Daniel Galas - Jerzy Wojniak                     6/2       6/2 

3. Emanuel Lech - Jerzy Wojniak                  6/1       6/1

4. Krzysztof  Ptak - Michał  Pająk                 6/1       6/3

5. Daniel  Galas - Ryszard Doktór                  6/1       6/1

6. Emanuel  Lech - Leszek Cwalina               7/6       7/5 

7. Marek Makal - Krzysztof Ptak                   6/3       6/4 

8.Grzegorz Sieklucki-Krzysztof Ptak            6/2       6/3

9. Daniel Galas - Michał Pająk                       6/1       6/4

10.Jarosław Waszkiewicz-LeszekCwalina   6/0       6/3 

11.Janusz Adamski - Michał Pająk               6/4       6/4

12. Emanuel  Lech - Piotr  Wrzosek              6/4        6/0 

13. Grzegorz Sieklucki-Leszek Cwalina        6/7       6/4       6/3

14.AndrzejSienkiewicz-GrzegorzSieklucki   6/4       6/4

15.Janusz Adamski - Krzysztof Ptak            6/2        6/3

16.Ryszard Doktór- Leszek Cwalina              7/5        6/3

17. Jerzy Wojniak - Aleksander Wasyluk      6/3        6/7       6/3

18.Michał Pająk - Piotr Wrzosek                    6/4        6/1

19.Emanuel Lech - Grzegorz Sieklucki          4/6        6/4       6/2

20.Andrzej Sienkiewicz - Krzysztof Ptak       6/0        6/2

21.Andrzej Marczuk - Janusz Adamski          7/6        6/1

22. Michał Pająk - Jerzy Wojniak                    6/4        6/3

23. Piotr Wrzosek - Leszek Cwalina                7/5        6/2

24. Krzysztof Ptak - Aleksander Wasyluk       6/3        6/3

25. Ryszard Doktór - Marek Makal                   6/3        6/2

26. Daniel  Galas - Krzysztof Ptak                    7/6        6/3

27. Ryszard Doktór - Michał Pająk                   6/3        6/7       6/1

28.Emanuel Lech - Janusz Adamski                6/4        6/4

29.Andrzej Marczuk - Andrzej Maliszewski     7/5        6/0

30. Andrzej Marczuk - Jerzy Giersberg            6/1        6/1

30. Michał Pająk - Marek Makal                        V/0

31. Emanuel  Lech - Michał  Pająk                   6/4        6/3

32. Leszek  Cwalina - Jerzy Giersberg             3/6        6/4        6/1

33. Ryszard Doktór - Aleksander Wasyluk      6/7        6/4        6/1

34.Piotr Wrzosek - Jerzy Wojniak                    5/7        6/3        6/1

35.Krzysztof  Ptak - Ryszard Doktór                6/2        6/3

36. Ryszard  Doktór - Jerzy Wojniak                7/5        6/4

37.Jarosław Waszkiewicz - Krzysztof Ptak    6/1        6/3

38. Andrzej Marczuk - Krzysztof  Ptak            1/6        6/1        6/2

39. Grzegorz Sieklucki - Michał Pająk             6/1        6/2

40. Aleksander Wasyluk - Leszek Cwalina      6/1        7/6

41. Marek Makal - Piotr Wrzosek                     6/2         6/1

42.Grzegorz Sieklucki - Ryszard Doktór         6/2         6/4

43.Leszek Cwalina - Jerzy Wojniak                 5/7         6/3       6/2   

44.Emanuel Lech - Krzysztof Ptak                   5/7        6/4        6/1

45.Michał Pająk - Leszek Cwalina                    6/3        6/1

46.JarosławWaszkiewicz-GrzegorzSieklucki  6/7       7/6        7/5

47. Ryszard Doktór - Piotr Wrzosek                  6/3       4/6        6/4

48.Łukasz Kazberuk - Ryszard Doktór              6/2       7/6 

49. Łukasz Kazberuk - Leszek Cwalina             7/5       6/1

50. Marek Makal -Aleksander Wasyluk             6/1       6/2

51.AndrzejSienkiewicz-Andrzej Maliszewski   4/6       7/6       6/2

52.Łukasz Kazberuk - Jerzy Giersberg              7/5       6/3

53.Łukasz Kazberuk - Krzysztof Ptak                6/1       6/1

54.

 

 

KOLEJNOŚĆ  W  EKSTRALIDZE  STANLEY  2019  :

 

1. Ryszard  Doktór             22        6       4

2. Emanuel  Lech               21        7        0

3. Michał  Pająk                 18        4        6

4. Krzysztof Ptak               18        3        9

5. Grzegorz Sieklucki        15        4        3

6. Leszek Cwalina              15        2        9

7. Marek Makal                  13         4        1

8. Daniel  Galas                  12        4        0

    Andrzej Marczuk            12        4        0

   Łukasz Kazberuk             12        4        0

11.Piotr Wrzosek                10        2        4

12.JarosławWaszkiewsicz  9        3        0

      Andrzej Sienkiewicz       9        3        0

14.Jerzy Wojniak                  9        1        6

15. Janusz  Adamski            8        2        2

16. Aleksander Wasyluk       7        1        3 

17. Jerzy  Giersberg              3        0        3

18. Andrzej Maliszewski       2        0        2

  

 

 

 

I  LGA  STANLEY  2019

Mecze rozegrane w I Lidze do 15.07.2019

 

1.Fabian Sielwonczuk -  Wojciech Kowalewski       6/4        6/4

2. Fabian Sielwonczuk - Mirosław  Doktór               6/4        6/2

3. Adam Matreńczyk - Stanisław Kulesza                6/3        7/5

4. Wojciech Kowalewski -Mirosław Doktór              6/2         6/1

5. Albert  Auggustynowicz - Rafał  Bielski               6/1         6/2

6. Włodzimierz  Kleban - Stanisław Kulesza            6/3         6/2

7. Tomasz  Dąbrowski - Wojciech  Kowalewski       6/1         6/1

8. Włodzimierz  Kleban - Cezary  Tomczak              6/3         6/3

9. Albert Augustynowicz - Wojciech Kowalewski   6/2         6/1

10.Tomasz Dąbrowski - Fabian Sielwonczuk          6/2         6/2

11.Włodzimierz Kleban - Mirosław  Doktór             6/0         6/4

12.Albert Augustynowicz-Wojciech Kowalewski    6/4        6/2

13.Stanisław Kulesza - Fabian Sielwonczuk           7/6        3/6       6/1

14.Włodzimierz Kleban - Wojciech Kowalewski     6/1        7/5

15. Iga  Makal - Łukasz Dżega                                   6/4        3/6        7/6

16. Krzysztof Tumiel - Stanisław  Kulesza              6/2        6/3

17. Stanisław  Kulesza - Łukasz Dżega                   6/0        6/4

18.Włodzimierz Kleban - Adam Matreńczyk           6/3        7/5

19.Stanisław Kulesza - Mirosław Doktór                 6/1        6/1

20.Krzysztof Tumiel-Wojciech Kowalewski            4/6        6/3        6/2

21.Wojciech Kowalewski - Stanisław Kulesza        7/5        6/1

22. Cezary Tomczak - Mirosław Doktór                   6/2        6/3

23. Adam Matreńczyk - Iga Makal                            6/0        4/6         6/0

24.Tomasz  Dąbrowski - Łukasz Dżega                   6/3         6/0

25.Krzysztof Tumiel - Włodzimierz Kleban             6/3         6/4

26.Albert  Augustynowicz - Iga Makal                     6/0         6/1

27.Cezary Tomczak - Stanisław Kulesza                 6/0         6/7        7/5

28. Albert Augustynowicz - Rafał Wiśniewski        6/2         6/2

29. Adam  Matreńczyk - Wojciech Kowalewski      6/4         6/4

30.Tomasz Dąbrowski - Łukasz Wiśniewski           6/2         6/3

31. Krzysztof Tumiel - Mirosław  Doktór                 6/1         6/2

32. Włodzimierz Kleban - Stanisław Kulesza         6/1         6/2

33. Albert Augustynowicz -Jacek Zajkowski         6/2         6/3

34.Stanisław Kulesza- Albert Augustynowicz       2/6         6/4         7/6

35.Cezart Tomczak - Wojciech Kowalewski           6/0         6/3

35.Adam Matreńczyk - Fabian Sielwonczuk          2/6         6/4        6/2

36.Krzysztof  Tumiel - Jacek Zajkowski                 4/6         6/3        6/4

37. Włodzimierz Kleban - Jacek Zajkowski            7/6         6/3

38. Wojciech Kowalewski - Łukasz Wiśniewski     4/6         6/4        7/5

39.Mateusz Sołowiej - Tomasz Dąbrowski             6/1         4/6        7/6

40.Cezary Tomczak - Rafał Wiśniewski                  4/6         7/6        6/3

41.Albert Augustynowicz - Łukasz Dżega              6/2         6/1

42.Albert Augustynowicz - Cezary Tomczak          7/5        7/5

43. Włodzimierz Kleban - Łukasz Dżega                  6/2        6/1

44. Krzysztof  Tumiel - Fabian Sielwonczuk           6/1        6/0

45. Tomasz Dąbrowski - Adam Matreńczyk            5/7        6/4        6/3

46. Jacek Zajkowski - Iga Makal                               6/2        6/3

47. Rafał  Wiśniewski -Natalia Lewczuk                  6/2        6/2

48. Tomasz Dąbrowski - Jacek Zajkowski               2/6        6/1       6/4

49. Adam Matreńczyk - Jan Mojsiewicz                  6/1         6/0

50.Fabian Sielwonczuk - Stanisław Kulesza           6/2         6/3

51.

 

 

 

 

 

 

KOLEJNOŚĆ  W  I  LIDZE  STANLEY  2019 :

 

1. Albert Augustynowicz         25       8        1 

    Włodzimierz  Kleban            25       8        1

3. Tomasz Dąbrowski              19        6        1

4. Stanisław Kulesza               19        4        7

5. Krzysztof  Tumiel                 18        6        0

6. Wojciech Kowalewski          18        3        9

7. Adam Matreńczyk                 17       5        2

8. Cezary Tomczak                    14       4        2

9. Fabian  Sielwonczuk             13       3        4

10.Jacek  Zajkowski                  10        2        4

11. Iga Makal                                6        1        3

12. Mirosław  Doktór                   6        0        6

     Łukasz Dżega                           6        0        6

14. Rafał Wiśniewski                    5        1        2

15. Mateusz  Sołowiej                  3        0        3 

16. Łukasz Wiśniewski                 2        0        2    

17.Rafał  Bielski                            1        0        1

    Natalia  Lewczuk                       1        0        1

    Jan Mojsiewicz                          1        0        1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRALIGA  45+

 

 

II  LIGA   STANLEY  2019 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

 

 

LIGA  ZIMOWA  STANLEY  2018 / 2019 

 

Czołowe miejsca :

1. Ryszard Doktór           

2. Artur Dąbrowski         

3. Dariusz Adamski   

    Jerzy  Wojniak

    

   

    

 

    

    

    

    

      

    

     

       

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

  LETNIA  LIGA  STANLEY  2018

 CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  LETNICH  LIGACH  :

  EKSTRALIGA  :

1. Andrzej  Sienkiewicz

2. Emanuel  Lech                 

3. Jarosław Waszkiewicz    

    Andrzej  Marczuk              

 

                        

  I  LIGA  TENISOWA  STANLEY  2018  

1. Michał  Pająk                       

2. Leszek Cwalina                    

3. Piotr  Wrzosek                    

4. Aleksander Wasyluk            

                

                

 II  LIGA  STANLEY  2018

 1. Łukasz  Dżega              

 2. Łukasz  Wiśniewski    

 3. Jakub  Chrzanowski   

 4. Jan  Mojsiewicz

      

             

 EKSTRALIGA  STANLEY  45+ ,  2018

 1. Krzysztof  Ptak           21       7       0

 2. Stanisław  Kulesza       9       2       3

 3. Jerzy  Wojniak              8       1       5

 4.  Jerzy  Giersberg          5       1       2

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  Zimowa  Liga  STANLEY  2017/2018

1. Ryszard  Doktór                 

2. Andrzej Maliszewski       

    Artur  Dąbrowski               

4. Jerzy  Wojniak                  

       

     

       

        

             

   

                

        

 

  LETNIA LIGA STANLEY 2017

 

  E K S T R A L I G A   

 

1. ANDRZEJ  SIENKIEWICZ

2. JAROSŁAW  WASZKIEWICZ

3/4. PIOTR  RUSIŁOWICZ    ,   MIŁOSZ  KARBOWSKI

5. ANDRZEJ  MARCZUK

6. MARCIN   SŁOMA

 

    

I  liga  Stanley  2017

1. Emanuel  Lech                72       

2. Daniel  Galas                   56      

    Ryszard  Doktór              56      

4. Jerzy  Wojniak                54        

5. Leszek  Cwalina              52       

6. Stanisław  Kulesza         45        

 

 

 II  liga  Stanley  2017  : 

1. Rafał  Bielski                         44       

2. Lech  Romanowski               41      

3. Krzysztof  Tumiel                 39       

4. Tomasz  Dąbrowski              39       

5. Maciej  Sądel                         38      

6. Wojciech  Kowalewski          34  

 

  I  liga 45   2017  :

1. Andrzej  Marczuk        42       

2. Krzysztof  Ptak            35        

3. Leszek  Cwalina           26        

4. Adam  Koczewski        24        

5. Bogdan  Malinowski    20         

6. Stanisław  Kulesza      20

 

 

 

CZOŁOWE  MIEJSCA  ZDOBYTE  W  ZIMOWEJ  LIDZE  STANLEY  2016 / 2017  

1. Daniel   Galas                 69       23       0

2. Marek  Makal                 68       22       2

3. Andrzej  Maliszewski    59       18       5

4. Ryszard  Doktór             52       15       7

5. Krzysztof  Ptak              50       12      14

6. Stanisław  Kulesza        43         9      16