Logotyp Ośrodka Tenisowego Stanley

LIGA

  

ZIMOWA   LIGA   STANLEY    2022/2023

1. Jerzy  Wojniak   -   Wojciech  Kowalewski                    6/3        6/3

2. Jakub  Rutkowski - łukasz   Nikolajuk                          7/6         7/6

3. Jerzy  Wojniak  -   Leszek  Cwalina                                2/6         6/2       7/5

4. Ryszard  Doktor  -   Leszek  Cwalina                              6/4         7/6

5. Maciej   Sadel   -    Ryszard   Doktor                               6/2         7/6

6. Jerzy  Wojniak  -   Artur  Fiedorowicz                             6/2         6/0

7. Leszek  Cwalina  -  Hania  Jgnaciuk                                6/2         2/6      6/4

8.Emanuel  Lech -  Jerzy  Wojniak                                       6/0         6/1

9.Artur  Skepka - Maciej  Sokołowski                                  6/0         6/4

10. Jerzy Wojniak - Fabian Sielwonczuk                             3/6         7/6      6/1

11. Artur Fiedorowicz - Teofil  Żołnierski                            6/0         7/5

12. Wojciech  Kowalewski - Artur Skepka                           6/1         6/3

13. Maciej  Sądel  -  Maciej  Sokołowski                              6/0         6/2

14. Artur  Fiedorowicz - Łukasz  Dżega                                6/1         6/4

15. Emanuel  Lech - Aleksander  Wasyluk                           6/2         6/0

16. Andrzej  Markiewicz  -  Wojciech Kowalewski              6/3         6/1

17. Krzysztof  Niedżwiecki - Jakub Rutkowski                   6/4         4/6       6/4

18.Teofil  Żołnierski  -  Maciej  Sokołowski                          6/4         6/1

19. Krzysztof  Niedżwiecki - Łukasz  Dżega                         7/6         4/6       6/4

20. Ryszard Doktór - Marcin Różalski                                   6/0         6/1

21. Artur  Fiedorowicz - Artur Skepka                                   6/3         6/4

22. Artur  Fiedorowiocz - Marcin Różalski                            6/4         6/2

23.Emanuel  Lech -  Teofil  Żołnierski                                    6/0         6/0

24. Jerzy  Wojniak - Krzysztof  Niedżwiecki                         7/6          6/1

25.Wojciech Kowalewski - Artur Fiedorowicz                       6/3         7/6

26. Ryszard Doktór - Artur  Skepka                                         6/1         6/0

27. Ryszard Doktór - Jerzy Wojniak                                        6/2         6/2

28. Ryszard Doktór - Fabian Sielwonczuk                              7/5         5/7       6/1

29. Emanuel  Lech - Edward  Malinowski                                6/1         6/0

30. Emanuel  Lech - Emanuel  Malinowski                              6/0         6/2

31. Andrzej  Markiewicz - Jerzy  Słabiński                              6/3         6/1

32. Maciej  Sądel  -  Artur  Skepka                                            6/0         6/1

33. Jerzy Wojniak - Jakub Rutkowski                                      6/4          6/1

34. Emanuel  Lech - Ryszard Doktór                                         6/0         6/1

35. Jerzy Wojniak - Jerzy Słabiński                                          6/2         7/6

36. Wojciech  Kowalewski - Jakub Rutkowski                         6/3        6/3

37. Łukasz Dżega - Artur Skepka                                               6/1        6/2

38. Maciej Sądel - Ryszard Doktór                                             6/4        6/2

39.Jerzy Wojniak - Marcin Różalski                                           6/0        6/2

40.Andrzej Markiewicz - Jerzy Wojniak                                     6/4        6/1

41.Emanuel  Lech - Leszek Cwalina                                           6/0        6/1 

42. Jerzy Słabiński - Artur Skepka                                             6/1        6/3

43. Jerzy Słabiński - Wojciech Kowalewski                              6/4        6/0

44. Emanuel Lech - Andrzedj  Markiewicz                                 6/4        6/3

45.Fabian Sielwonczuk - Artur Skepka                                      6/1        6/2

46.Maciej  Sądel  -  Jerzy  Wojniak                                             6/1        6/1

47.Krzysztof  Niedżwiecki - Artur Skepka                                 6/1        6/2

48.Andrzej Markiewicz - Łukasz Dżega                                      6/0        6/0

49. Andrzej Markiewicz - Łukasz Dżega                                     6/1        6/0

50. Wojciech Kowalewski - Krzysztof  Niedżwiecki                  6/4        6/4

51. Emanuel Lech - Jerzy Słabiński                                            6/0         6/1

52. Jerzy Wojniak - Aleksander Wasyluk                                    6/2         6/1

53. Artur Fiedorowicz - Krzysztof Niedżwiecki                          6/4         6/3

54. Jerzy Słabiński - Rafał  Andrzejewski                                   7/6         6/2

55. Andzej Markiweicz - Aleksander Wasyluk                            6/2         6/4

56.Ryszard Doktór - Jerzy Wojniak                                              6/0         6/4

57. Emanuel  Lech - Wojciech Kowalewski                                 6/1         6/0

58. Rafał  Andrzejewski - Maciej  Sokołowski                            6/1         6/2

59. Edward  Malinowski  -  Ryszard  Doktór                                7/5         6/2

60. Edward  Malinowski - Artur  Fiedorowicz                              6/1         6/3

61. Krzysztof  Niedżwecki - Rafał Andrzejewski                         1/6         6/4       6/4

62. Emanuel  Lech - Maciej Sądel                                                  6/1         6/1

63. Jerzy  Wojnak  -  Rafał  Andrzejewski                                     6/3         6/3

64. Teofil  Żołnierski - Maciej  Sokołowski                                    6/4         6/2 

65. Edward  Malinowsk - Krzysztof  Niedżwiecki                         6/3         4/6       6/3

66. Artur  Fedorowicz - Teofil  Żołnierski                                       6/3         5/7       6/0

67. Jerzy Wojniak  -  Rafał  Andrzejewski                                      2/6         6/1       6/3

68. Rafał Andrzejewski - Łukasz  Dżega                                         6/2         6/4

69. Andrzej  Markiewicz - Edward  Malinowski                              6/2         6/2

70. Jerzy  Słabiński - Krzysztof  Niedżwiecki                                 6/4         6/3

71. Aleksander  Wasyluk - Artur  Skepka                                         6/1         6/1

72. Edward  Malinowski - Artur  Fiedorowicz                                  5/7         6/4      6/1

73. Maciej  Sądel  -  Maciej  Sokołowski                                          6/0         6/1

74. Emanuel  Lech - Jerzy Słabiński                                                 6/3         6/2

75. Ryszard Doktór - Artur Fiedorowicz                                           7/5         6/3

76. Ryszad  Doktór -  Łukasz  Dżega                                                 6/3         7/5   

77. Rafał  Andrzejewski -  Wojciech  Kowalewski                           6/7         6/4      6/1

78. Rafał Andrzejewski - Paweł Popławski                                      6/0         6/1

79. Emanuel  Lech - Kamil  Kościelecki                                            6/3         6/0

80.Rafał  Andrzejewski - Artur  Skepka                                             6/2        6/1

81. Rafał  Andrzejewski - Maciej  Sokołowski                                  6/1        6/0

82. Krzysztof  Niedżwiecki - Paweł  Popławski                                6/3        6/2

83. Andrzej  Markiewicz - Artur  Fiedorowicz                                   6/3        7/6

84. Krzysztof  Niedzwiecki - Maciej  Sokołowski                             6/1        6/0

85. Jerzy  Słabiński -  Fabian  Sielwonczuk                                      6/3        6/4

86. Ryszard  Doktór - Łukasz  Dżega                                                  6/1        6/0

87. Maciej  Sądel  -  Jerzy  Słabiński                                                  6/3        4/6      6/1

88. Emanuel  Lech -  Artur  Fiedorowicz                                            6/0        6/2

89. Teofil  Żołnierski  -  Jakub  Rutkowski                                         1/6        6/0      6/4

90.  Aleksander  Wasyluk  -  Krzysztof  Niedżwiecki                        4/6        6/0      6/4

91. Ryszard  Doktór - Paweł  Popłwski                                               6/1        6/2

92. Artur  Fiedorowicz - Jakub Rutkowski                                         6/3        6/1

93. Andrzej  Markiewicz - Paweł  Popławski                                      6/0        6/2

94. Andrzej  Markiewicz - Paweł  Popławski                                      6/0        6/1

95. Jerzy Słabiński - Artur Fiedorowicz                                              5/7        6/2       6/2

96. Krzysztof  Niedżwiecki - Leszek Cwalina                                     6/4        2/6       6/4

97. Artur  Fiedorowicz - Wojciech Kowalewski                                  6/3        6/3

98. Jerzy Słabiński  -  Ryszard  Doktór                                                6/2        7/6

99. Kamil  Kościelecki - Jakub  Rutkowski                                         5/7        6/0      6/1

100. Maciej  Sądel  -  Łukasz  Dżega                                                    6/4        6/1

101. Ryszard Doktór - Krzysztof Niedżwiecki                                     6/2        6/1

102.Artur Fiedorowicz - Paweł  Popławski                                          6/2        6/4

103. Krzysztof Niedżwiecki - Paweł Popławski                                   6/2       6/3

104. Krzysztof Niedżwiecki - Teofil Żołnierski                                     5/7       6/4       6/3

105.Andrzej Markiwicz - Jerzy Wojniak                                                6/0       6/0

106. Artur  Fiedorowicz - Leszek Cwalina                                             4/6       6/3      7/6 

107. Jerzy Słabińska - Edward  Malinowski                                         1/6        6/2      6/1  

108. Emanuel Lech - Krzysztof  Niedżwiecki                                        6/1       6/2

109. Andrzej  Markiewicz -  Edward  Malinowski                                  6/4       6/1

110. Ryszard Doktór  -  Aleksander  Wasyluk                                        5/7       6/3      6/0

111. Maciej  Sądel  -  Rafał  Andrzejewski                                             6/4       6/1

112. Emanuel  Lech  -  Rafał  Andrzejewski                                           6/2       6/0

113. Kamil  Kościelecki  -  Łukasz  Dżega                                              6/1       6/4

114. Ryszard  Doktór  -  Rafał  Andrzejewski                                         6/1       6/0

115. Krzysztof  Niedżwiedżki  -  Artur  Fiedorowicz                             6/4       2/6       6/2

116. Rafał  Andrzejewski - Krzysztof  Niedżwiecki                               2/6       7/5       6/4

117. Andrzej  Markiewicz - Krzysztof  Niedżwiecki                               6/0       6/4

118. Edward  Malinowski - Marcin Różalski                                           6/0       6/0

119. Kamil  Kościelecki - Maciej  Sokołowski                                        6/1       6/1

120. Edward  Malinowski - Ryszard  Doktór                                           6/3       7/5

121. Andrzej  Markiewicz  -  Rafał  Andrzejewski                                  6/1       7/5

122.Andrzej  Markiewicz - Rafał  Andrzejewski                                     6/1       6/1

123.Maciej  Sądel -  Paweł  Popławski                                                    6/1       6/1

124.Maciej  Sądel -  Paweł  Popławski                                                    6/0       6/0

125.Rafał  Andrzejewski -  Teofil  Żołnierski                                           6/4       7/5

126.Rafał  Andrzejewski  -  Paweł  Popławski                                        6/4       6/0

127.Rafał  Andrzejewski - Łukasz  Dżega                                                6/4       7/6

128.Emanuel  Lech -  Rafał  Andrzejewski                                              6/1       6/1

129.Leszk  Cwalina - Aleksander  Wasyluk                                             6/1       6/3

130.Edward  Malinowski - Fabian  Sielwonczuk                                     6/4       6/1

131.Arur  Fiedorowicz - Maciej  Sokołowski                                           6/2       6/4

132.Ryszard  Doktór  -  Andrzej  Markiewicz                                          6/3        5/7      6/4

133.Jerzy  Wojniak - Krzysztof  Niedżwiecki                                          6/2        6/2 

134.Kamil Kościelecki  -  Łukasz  Dżega                                                 6/1        6/2

135.Marcin  Różalski  -  Maciej  Sokołowski                                           6/1        6/1

136.Emanuel Lech -  Krzysztof  Niedżwiecki                                          6/2        6/0

139.Jerzy  Wojniak  -  Artur  Fiedorowicz                                                6/4        7/6 

140.Rafał  Andrzejewski - Leszek Cwalina                                              6/2        1/6      7/6

141.Andrzej  Markiewicz  -  Krzysztof  Niedżwiecki                               6/2        6/4

142.Jerzy  Słabiński  -  Kamil  Kościelecki                                              6/1        6/4

143.Wojciech  Kowalewski - Maciej  Sokołowski                                    6/0        6/1

144.Maciej  Sądel  -  Artur  Fiedorowicz                                                   6/2        6/2

145.Ryszard  Doktór  -  Artur  Fiedorowicz                                              6/2        6/5

146.Krzysztof  Niedżwiecki - Fabian Sielwonczuk                                  6/4        6/1

147.Marcin  Różalski  -  Maciej  Sokołowski                                            6/1        6/2           

148.Emanuel  Lech -  Artur  Fiedorowicz                                                  6/0        6/1

149.Rafał  Andrzejewski  -  Marcin  Różalski                                           6/3        6/1

150.Emanuel  Lech  -  Jerzy  Wojniak                                                        6/1        6/3

151.Krzysztof Niedżwiecki - Wojciech Kowalewski                                6/4        6/3

152.Ryszard  Doktór -  Fabian  Sielwonczuk                                            6/4        6/4

153.Maciej Sądel - Aleksander  Wasyluk                                                  6/2        6/3

154.Kamil  Kościelecki - Marcin Różalski                                                 6/1        2/6     6/0

155.Jerzy  Wojniak  -  Łukasz  Dżega                                                        6/0        6/0

156. Marcin  Różalski -  Paweł  Popławski                                               6/4        6/4       

157. Jerzy Wojniak  -  Łukasz  Dżega                                                        6/7        6/2      6/3

158. Andrzej Markiewicz - Leszek Cwalina                                               6/2        6/3

159.Andrzej  Markiewicz - Artur Fiedorowicz                                           6/0        6/2

160.Maciej  Sądel  -  Krzysztof  Niedżwiecki                                            6/3        7/5

161.Kamil  Kościelecki - Aleksander  Wasyluk                                         6/2        6/2

162.Maciej  Sądel  -  Andrzej  Markiewicz                                                 4/6        6/1      6/2

163.Aleksander Wasyluk -  Marcin  Różalski                                            6/4        6/2

164.Kamil Kościelecki - Leszek Cwalina                                                    4/6        6/1      6/0

165.Edward Malinowski - Paweł Popławski                                               6/2        6/1 

166.Edward Malinowski - Paweł Popławski                                               6/0        6/3

167.Emanuel  Lech -  Fabian  Sielwonczuk                                                6/1        6/1

168. Andrzej  Markiewicz - Kamil  Kościelecki                                          6/3        6/3 

169. Emanuel  Lech  -  Fabian  Sielwonczuk                                              6/1        6/1

170.Maciej  Sądel  -  Artur  Fiedorowicz                                                     6/0        6/0

171.Teofil  Żołnierski - Rafał  Andrzejwski                                                 7/6        7/5

172. Rafał Andrzejewski - Edward Malinowski                                          6/3        6/3

173. Edward Malinowski - Rafał Andrzejewski                                          6/0       krecz

174.Jakub Rutkowski  -  Paweł  Popławski                                                7/5       7/6

175. Maciej  Sądel - Krzysztof  Niedżwiecki                                               6/1       6/4

176. Emanuel  Lech -  Andrzej  Markiewicz                                                6/4       6/4

177.Jerzy Wojniak - Leszek Cwalina                                                           6/3       6/4 

178.Edward  Malinowski - Krzysztof  Niedżwiecki                                    2/6       6/2     6/4

179.Teofil Żołnierski  -  Jerzy  Słabiński                                                     6/2       6/2

180.Kamil Kościelecki  -  Artur  Fiedorowicz                                              3/6       7/6     6/1 

181.Maciej  Sądel -  Wojciech  Kowalewski                                                6/2       6/2   

182.

183.

184.                                              

 

Kolejność  w  LIDZE  ZIMOWEJ  STANLEY  do  23.03.2023

1. Emanuel  Lech                69

2. Andrzej  Markiewicz       63

3. Krzysztof  Niedżwiecki  56

4. Maciej  Sądel                   55

5. Jerzy  Wojniak                 55

5. Ryszard  Doktór              54

6. Rafał Andrzejewski        53

8. Artur  Fiedorowicz          53

9. Edward  Malinowski       40

10. Jerzy  Słabiński            34

11. Kamil  Kościelecki        27

12. Wojciech Kowalewski   24

13. Teofil  Żołnierski            22

14. Leszek  Cwalina             20

15. Łukasz Dżega                 18

16. Aleksander Wasyluk      17

      Marcin Różalski              17

18. Jakub  Rutkowski          15

19. Fabian  Sielwonczuk     15

20. Paweł  Popławski          14

21. Artur Skepka                  13

22. Maciej  Sokołowski       13

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNIA EKSTRALIGA  STANLEY  GRUPA  II  2022    

Kolejność końcowa w EKSTRALIDZE STNLEY Grupa II 

1. Kacper  Pająk

2. Michał Pająk                     

3. Jerzy Wojniak                   

4. Ryszard Doktór                                  

5. Janusz  Adamski              

6. Edward Malinowski          

7. Maciej  Sądel                     

8. Aleksander Wasyluk         

9. Leszek Cwalina                 

10. Cezary Tomczak            

11. Wojciech Kowalewski   

12. Adam Matreńczyk          

13. Łukasz Dżega                  

14. Krzysztof Tumiel            

15.Fabian Sielwonczuk        

 

 

LETNIA EKSTRALIGA  STANLEY  GRUPA  I  2022                         

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ W EKSTRALIDZE  STANLEY  I 

 

1. EMANUEL    LECH      

2.  ŁUKASZ    KAZBERUK

3. Andrzej Marczuk                  

     Krzysztof  Ptak

5. Andrzej  Markiewicz

6. Marek  Makal                       

7. Albert Augustynowicz         

8. Andrzej  Sienkiewicz             

9. Wiesław Tichoniuk                                                      

10. Daniel  Galas     

            

PLAY  OFF  :  

1. z  8.  Łukasz Kazberuk        -     Andrzej Sienkiewicz              3/6       6/4      7/5

4. z  5. Andrzej Marczuk          -     Marek Makal                           7/5       6/4

3. z  6. Krzysztof Ptak             -      Albert Augustynowicz           6/2       6/4

2. z  7. Andreej Markiewicz     -      Emanuel  Lech                       3/6       4/6

 

PÓŁFINAŁY  :

1.Łukasz  Kazberuk  -  Andrzej  Marczuk         6/2      6/2

2. Krzysztof  Ptak    -    Emanuel  Lech             1/6      5/7

 

FINAŁ  EKSTRALIGI   I   2022  :

ŁUKASZ KAZBERUK - EMANUEL LECH      4/6    7/5     1/6

EMANUEL LECH - ŁUKASZ KAZBERUK      6/4    6/7     6/1     

 

 

   

 

 

 LETNIA  I  LIGA  STANLEY   2022

Kolejność  końcowa w  I  LETNIEJ  LIDZE  STANLEY  2022

 

1.Artur Fiedorowicz                40

2. Rafał Andrzejewski             37

3. Jakub Rutkowski                 32

4.Teofil  Żołnierski                   29

5. Rafał Wiśniewski                  21

6. Tomasz Sosnowski              20

7. Marcin Różalski                      9

8.  Łukasz Nikołajuk                   8

9.Tomasz Szczechowski            5

10.Tomasz  Dąbrowski               3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA  ZIMOWA  STANLEY  2021/2022

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA :

1. ANDRZEJ  MARKIEWICZ       53

2. JERZY  WOJNIAK                   44

3. ARTUR  DĄBROWSKI              36

4. MACIEJ  SĄDEL                       35

5. EDWARD  MALINOWSKI         30

6. LESZEK  CWALINA                  27

    ALEKSANDER  WASYLUK       27

8. FABIAN  SIELWONCZUK         20

9. TEOFIL  ŻOŁNIERSKI               19

10. WOJCIECH  KOWALEWSKI   17

11. MARCIN  KAMIŃSKI                8

12. JACEK  ZAJKOWSKI                7